Front page

Kirjastot ja korona, ajankohtaista tietoa >

Kirjastot voivat tarjota palvelujaan kulloinkin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Nyt kannattaa seurata alueellisia ja kuntakohtaisia ohjeita, sillä on siirrytty alueellisiin viruksen leviämistä hillitseviin ratkaisuihin. Eri viranomaisten roolit ja toimivalta on esitetty Aluehallintoviraston sivuilla. Kirjastojen viestintäkäyttöön löytyy julisteita, bannereita, videoita ym. THL:n Materiaalipankki koronaviruksesta -sivustolta.

Welcome to libraries.fi!

Useful information and interesting facts about Finnish libraries can be found at this site, gathered under themes that are the building blocks of Finnish public libraries: functioning society, digitality and promotion of reading.

Public libraries

Finnish public library is one of the most advanced and admired in the world.

Lubu - a mission for children and young people

Promoting reading among children and young people is one of the key tasks of public libraries.

Why libraries and Finna.fi are such a good match?

Finna.fi is an extraordinary creation that gathers together search services and materials from libraries, museums and archives of Finland

Participatory self-service library

According to the Finnish Public Library Act, libraries are obliged to offer premises for users’ different needs.

Library Channel

Videos about literature, authors, libraries and their services, and also training videos, seminars and lectures. 

Multilingual Library

People living anywhere in Finland can access literature, music, movies, magazines etc. in their native language.