Kirjastot.fi. Verkkopalveluja ja tietoa kirjastoista.

Kirjastot.fi on valtakunnallinen kirjastosivusto. Kirjallisuuteen, musiikkiin ja tiedonhakuun löydät palveluja etusivulta. Oman kirjaston yhteystiedot ja palvelut löytyvät Kirjastot-osiosta. Pro-osio sisältää kirjastoammatillista tietoa: etsi Hakemisto A–Ö -listauksesta.

Etusivun lohkot (en)

Public libraries

Finnish public library is one of the most advanced and admired in the world.

Statistics

The Finnish library world in numbers.

Library legislation

In Finland libraries are a free-of-charge basic service for everyone.

Library Channel

Videos about literature, authors, libraries and their services, and also training videos, seminars and lectures.

Multilingual Library

People living anywhere in Finland can access literature, music, movies, magazines etc. in their native language.

Ask a librarian

Ask a librarian is the online reference service of the Finnish libraries.

E-Library Project

The e-library project will implement a shared e-library for all Finnish municipalities and public libraries.