Haluaisin tietää, mitä strategisia kumppaneita yleisellä kirjastolla voi olla.

Posted
7.3.2005

Haluaisin tietää, mitä strategisia kumppaneita yleisellä kirjastolla voi olla.

Answer

Answered
9.3.2005
Last updated
10.3.2005

Kumppanuus tarkoittaa Ståhlen ja Laennon (2000) mukaan sekä yrityksen ulkoisia yhteistyösuhteita että sen sisäistä toimintakulttuuria, joissa toimijoina ovat ihmiset, ja joiden varaan myös kumppanuus rakentuu. Kumppanuus ei ole myötäsyntyistä, ja siksi sitä pitää rakentaa kuten johtajuuttakin, johon kumppanuuden taito sisältyy.
Strategia –sana itsessään viittaa sodankäyntiin, josta se on lainattu liikemaailmaan ja sitä kautta se on rantautunut myös kirjastomaailmaan. Käsitteenä strategia voidaan ymmärtää läheisenä toimintatapana

Strateginen kumppanuus yhdistää tietoresursseja siten, että kumppanit saavuttavat merkittävää strategista etua itselleen. Strategisessa kumppanuudessa molemmilla osapuolilla onkin tasavertaiset roolit, jotka täydentävät toisiaan. Jotta tällainen kumppanuus toimisi tehokkaasti, edellyttää se kokonaisvaltaista omien tietovarantojen käyttöönottoa ja paljastamista tai niiden strategisesti merkittävän osan luovuttamista yhteiseen käyttöön.
Tietoresurssit tai-varannot voidaan ymmärtää niinä moninaisina mahdollisina fyysisinä tai virtuaalisina paikkoina, joista vaikkapa kirjastonkäyttäjä saa haluamaansa informaatiota kuten kirjastoja tai kirjastoissa selattavia näyttöluetteloita tai tietokantoja yms.
Suomessa strategisia kumppaneita yleisillä kirjastoilla voi olla lukuisia. Yleisten kirjastojen strateginen kumppanuus Suomen muiden yli 400 kunnan kirjastojen kanssa on mahdollista internetin käytön yleistyessä, koskapa yksittäisten kirjastojen kokoelmia voi selailla vapaasti vaikkapa kotoaan. Yleisten kirjastojen keskuskirjasto l. Helsingin kaupunginkirjasto toimii yleisenä koordinaattorina kirjastokentällä. Helsingin kaupunginkirjasto toimii kirjastolain mukaisena yleisten kirjastojen keskuskirjastona, hoitaa valtakunnallista ulkomaalais-kirjastotehtävää ja huolehtii yleisten kirjastojen yhteisten Kirjastot.fi –verkkopalve-lujen ylläpidosta ja kehittämisestä. Tieteelliset kirjastot ovat yksi vankka strateginen kumppani, sillä sitä kautta jokaisella kirjastonkäyttäjällä on mahdollisuus päästä tietovarantoihin käsiksi maailmanlaajuisesti. Pääkaupunkiseudulla strateginen kumppanuus on hyvin vahvalla pohjalla, sillä yhteinen kirjastojärjestelmä Helmet on käytössä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

0 votes
Was this answer helpful?
 
Do you want to leave a new question? Post your question here.

Add new comment

Basic HTML without CKEditor

  • Allowed HTML tags: <i> <b> <s>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.