Yleisten kirjastojen neuvosto

Ajankohtaista

Yleisten kirjastojen neuvosto YKN

Yleisten kirjastojen neuvosto YKN on yleisten kirjastojen yhteistyötä koordinoiva ja yhteisiä kannanottoja muodostava elin. Se edustaa yleisiä kirjastoja kirjastoverkon yhteistyössä. Neuvostossa ovat edustettuina Yleisten kirjastojen keskuskirjasto ja maakuntakirjastot sekä kunkin maakuntakirjastoalueen kirjastot keskuudestaan valitsemansa edustajan kautta.

Kirjastoalan selvityksiä
- uusin: Helsingin kaupunginkirjaston logistiikkaselvitys 2015 (pdf)

Lausuntoja, kannanottojasuosituksia ja kommentteja
UUSIN - YKN Suositus: Yleisten kirjastojen neuvosto asetti huhtikuussa 2016 pienen työryhmän laatimaan selvityksen Melindan laajenemisesta yleisten kirjastojen piirissä ja muista kuvailutietoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Marraskuun 2016 neuvoston kokouksessa hyväksyttiin oheinen suositus.

Kirjastoalan työryhmiä ja toimituskuntia:
Yleisten kirjastojen edustajat

Muiden kirjastosektoreiden neuvostot:
AMKIT-konsortio, Erikoiskirjastot, Yliopistokirjastot

Keskuskirjastotoiminta

Yleisten kirjastojen neuvoston toiminnasta voi lukea Helsingin kaupunginkirjaston toimintakertomuksista: 
- 2015 sivut 33-38, 2014 sivut 14-16, 2013 sivut 17-18, 2012 sivut 21-22, 2011 sivut 35-36, 2010 sivu 23,  2009 sivut 28-29, 2008 sivu 25 ja 2007 sivu 34

Yhteyshenkilöt:

 • Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula, puheenjohtaja 2014-2015 ja 2016-2017
  Joensuun seutukirjasto
  Koskikatu 25
  PL 114, 80100 Joensuu
  Gsm + 358 50 3020563
  rebekka.pilppula@jns.fi

 • Erkki Lounasvuori, Neuvoston sihteeri
  Johtava suunnittelija, Helsingin kaupunginkirjasto - Yleisten kirjastojen keskuskirjasto
  PL 4212, 00099 Helsingin kaupunki
  Puh. +358 9 310 85430, Gsm +358 40 5550692
  erkki.lounasvuori@hel.fi

Valokuvia: