Valtakunnallinen kehittämistehtävä

Helsingin kaupunginkirjasto toimi vuodesta 1981 vuoteen 2017 yleisten kirjastojen keskuskirjastona. Vuoden 2018 alusta voimaan astui Laki yleisistä kirjastoista myös siltä osalta mikä koskee keskuskirjasto- ja maakuntakirjastotoimintaa. Helsingin kaupunginkirjasto hoitaa nyt valtakunnallista kehittämistehtävää ja maakuntakirjastotoiminta muuttui yhdeksän alueellista kehittämistehtävää hoitavien kirjastojen toiminnaksi.

Koira

Uskollinen ystävämme koira auttaa arjessa monella tavalla. Mitä koirasta on kysytty?

Toimintakertomus

Kysy kirjastonhoitajalta 2017

Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun vuosi piti sisällään suuren uudistustyön konehuoneen puolella. Palvelu siirrettiin samalle Drupal 8 -alustalle kuin Kirjastot.fi:n emoportaali. Samalla uusittiin ulkoasu - uusi käyttöliittymä on responsiivinen ja saavutettava. Uudistustyötä tehtiin koko vuosi ja osa teknisestä viimeistelystä jää vuoden 2018 puolelle. Pääosin uudistustyö sujui hyvin. Uudet ominaisuudet sekä vanhojen karsinta tehtiin yhdessä vastaajien kanssa vastaajakirjastokokouksessa joitain vuosia aiemmin.

Vastausohje

1 Ylläpito
1.1 Kirjautuminen
1.2 Vastaajatunnus
1.3 Ylläpidon etusivu
1.4 Vastaaminen
1.5 Sähköpostin esikatselu
1.6 Näytä
1.7 Kirjaudu ulos
1.8 Kommentit 
1.9 Tilastot 
1.10 Vastaajaprofiili
2 Vastuut 
3 Yleisiä vastausohjeita
4 Tekijänoikeudet vastauksissa 
5 Asiasanoitusohjeita
6 Korjattavaa vastauksessa

1 Ylläpito

1.1 Kirjautuminen

Ylläpitoon mennään vastaajatunnuksilla Kysy kirjastonhoitajalta –palvelun oikeasta yläreunasta kohdasta kirjaudu.